ببینید | پشت فرار هولناک زنان افغان که دوچرخه ملی از کشور حمل می کردند

[ad_1]

ببینید |  در پشت فرار هولناک زنان افغان که دوچرخه ملی از کشور سوار می شوند

طالبان گفتند: “اگر مسلمان هستید ، لازم نیست دوچرخه سواری کنید ، باید در خانه بمانید ، سر تعظیم فرود آورید و ازدواج کنید.” اما من ازدواج نکردم. سونیا سلطانی ، یکی از اعضای تیم دوچرخه سواری افغانستان که از طالبان فرار کرده و در حال حاضر در ترکیه است ، می گوید: “من به دانشگاه رفتم و ورزشکار شدم.” منبع: شبکه خبر

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید