رهبر انقلاب چرا پشت میکروفون اشک ریختند؟

[ad_1]

سید محمد علی ابطحی در یادداشتی نوشت:

امروز ، نسل دانشجو از سیاست دور شده است و این باور را سخت می کند که دانشجویان امسال به حدی به سیاست حساس بودند که با رسیدن خبر بسته شدن روزنامه سلام ، در کوی دانشگاه اعتراض کردند. آزادی مطبوعات بسیار گرانبها بود.

در میان آغاز جامعه مدنی و آزادی های اجتماعی و آغاز دوران اصلاحات. نیروی انتظامی و لباس دانشجویان را مجبور کرد.

در آن سال ها دانشجویان در صف اول اصلاحات بودند. کوبیدن سر مار به معنای یک دولت اصلاح طلب بود. پس از دو یا سه روز مقاومت دانشجویی و حمایت دولت از اصلاحات و حضور چهره های اصلی اصلاحات برای نشان دادن همبستگی با آنها ، شهر از همه سو سوخته شد تا جنبش دانشجویی و اصلاحات نفس گیر و کثیف شود.

از آنجا تقابل فعال حکومت دوگانه آغاز می شود. آنها برای نسل فعلی کمتر شناخته شده اند.

مظلومیت دانشجویان چنان زیاد بود که رهبر انقلاب از درد این واقعه پشت میکروفن اشک ریختند.

فراموش کردن آن دردی را دوا نمی کند. بعضی اوقات باید داستان را واقعی دید.

216219

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید