رژیم صهیونیستی: ما می خواهیم حضور ایران در خاورمیانه را به حداقل برسانیم

[ad_1]

کوهاوی در مصاحبه با وب سایت صهیونیستی والا گفت که رژیم صهیونیستی طی سال گذشته بودجه خود را برای عملیات اطلاعاتی در ایران افزایش داده است.

وی مدعی است که این اقدامات مربوط به دکترین “جنگ بین جنگ ها” است که یکی از اجزای آن مقابله با فعالیت های ایران در سوریه است.

وی گفت: “این فعالیت ها چندین هدف دارد و فقط ضد ایرانی نیست.” هدف اصلی ما به حداقل رساندن حضور ایران در خاورمیانه ، به ویژه در سوریه است. “

کهاوی مدعی است که این عملیات نتایج نسبتاً خوبی داشته است ، هرچند که کامل نیستند.

311311

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید