سنگ مزار استاد محمدرضا شازریان پیدا شد

[ad_1]

برترین ها: صفحه اینستاگرام شایانار سنگ مزار استاد محمدرضا شایاریان را فاش کرد.

خانه شجریان در خبر نوشت:

امروز زیرساخت ها و مراحل مقدماتی توسط دست اندرکاران انجام می شود و فردا سنگ بنای روی مزار استاد شجریان نصب می شود.

سنگ مزار استاد شجریان فردا نصب می شود

سنگ مزار استاد شجریان فردا نصب می شود

سنگ مزار استاد شجریان فردا نصب می شود

سنگ مزار استاد شجریان فردا نصب می شود

“همایون شجریان” نیز با انتشار پستی در اینستاگرام ، سنگ مزار استاد شجریان را فاش کرد.

سنگ مزار استاد محمدرضا شازریان پیدا شد

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید