فیلم شجریان در مورد نحوه ساخت یک سنگ مزار استاد

[ad_1]

برترین ها: فیلم همایون شجریان در مورد نحوه ساخت سنگ قبر استاد شجریان و طراحی متن را مشاهده کنید.

شجریان نوشت:

از بزرگوار عزیر (استاد سایه و استاد شفیع کدکنی) مشورت شد. هر دو بزرگوار با من موافق بودند که فقط نام پدر و عبارت “انگشتان پای مردم ایران” به دست خط خودشان که همان دنیای گفتار است ، بسنده کند ، زیرا نیازی به هیچ شعری برای توصیف پدر و آنها نیست. نام به وضوح همه را بگو

فیلم شجریان در مورد نحوه ساخت یک سنگ مزار استاد

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید