مراجعه کنید | بزهای آتش نشانی را به کالیفرنیا بفرستید

[ad_1]

مراجعه کنید |  بزهای آتش نشانی را به کالیفرنیا بفرستید

ارتشی از بزها می تواند برای جلوگیری از آتش سوزی گسترده از مقامات محلی در کالیفرنیا کمک بگیرد. جمعیت بزها به عنوان سلاحی در برابر علف های هرز و درختچه های التهابی عمل می کنند و از گسترش آتش جلوگیری می کنند. منبع: Tweet را فشار دهید

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید