هیس … دخترا نمایش بازی نمیکنن!

[ad_1]


ممنوعیت ضبط و مطالعه نمایش برای دختران در هنرستان سوره موضوع کاریکاتوری از شیدا سردشتی در صفحه اینستاگرام او بود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید