برای خرید کاندوم در داروخانه چه بگوییم

برای خرید کاندوم چه بگوییم هنگامی که برای خرید انواع کاندوم به داروخانه مراجعه می کنید، بله درست نیست با صدای بلند جلوی افراد دیگر که ممکن است خانم و آقا و یا یک بچه یا نوجوان کنجکاو هم در بینشان باشد درخواستتان را با تمام جزئیات بگویید، ولی نباید خریدی کورکورانه که با خواسته … ادامه